Főoldalüzletszabályzat

Üzletszabályzat

A zoebag.hu internetes portálon szereplő termékek kizárólag webáruházon keresztüli online értékesítésben vásárolhatók meg. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a megvásárolni kívánt termék(ek) személyes átvételére nincs lehetőség, termékeink kizárólag kiszállítással rendelhetők.
A jelen Üzletszabályzat tartalmazza a Kavalkád Stúdió Kft. (továbbiakban: Eladó) internetes webáruházában, azaz a zoebag.hu portálon forgalmazott termékeket megrendelők, Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó kötelezettségeit és felelősségét. Vevő a zoebag.hu portálon történő megrendelés elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen webáruházon keresztüli vásárlási feltételeket. A Kavalkád Stúdió Kft. fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.

1. A szerződés létrejötte
A zoebag.hu portálon működő webáruház gyakorlati kezelésével kapcsolatos használati útmutató az alábbi linken érhető el.
A webáruházban történt megrendelés leadását követően a zoebag.hu portál üzemszerű működés esetén néhány percen belül automatikus e-mail üzenetet generál és küld a Vevőnek, amely azonban nem minősül a vásárlás visszaigazolásának, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és az Eladó felé történt továbbítását nyugtázza.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a zoebag.hu portálon végrehajtott megrendelést követően az Kavalkád Stúdió Kft. munkatársa által e-mailben/telefonon történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Kavalkád Stúdió Kft. között szóban kötött adásvételi, ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről pénzügyi bizonylat kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhető. A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar nyelv.

2. Szállítási feltételek
A zoebag.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje általában 2-3 munkanap, de legfeljebb 8 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül Eladó a Vevő részére a megrendelt és raktárkészletén lévő terméket kiszállítja, vagy postára adja.
A raktárkészleten nem lévő termékekre a kiszállítási idő a cégünk általi beszerzés idejének függvénye, amelyet az Kavalkád Stúdió Kft. munkatársa minden esetben írásban vagy telefonon egyeztet Vevővel.
A zoebag.hu hiányosan megadott címre, illetve postafiókra nem szállít csomagot.
A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a zoebag.hu portálon megrendelt terméket átvette.
A Kavalkád Stúdió Kft. a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát.
Amennyiben szállításkor valami hiba történt – Vevő nem a megrendelt, károsodott vagy nem megfelelő minőségű terméket kapott – két napon belül kapcsolatba kell lépnie az ügyfélszolgálattal. A határidő után beérkezett szállításra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban kezelni.
A szállítás által okozott szemmel látható károkat a csomag kézhezvétele után rögtön jelenteni kell a futár cégnek. A szállítás által okozott rejtett károkat a kár felfedezése után rögtön jelenteni kell a futár cégnek.
Az át nem vett csomagok esetében a mindkét irányban történő szállítás költsége a vásárlót terheli. Ezen kívül a vásárlónak egy 1.000Ft díjat is kell fizetnie a költségeink megtérítésére. Speciális megrendelés esetén a termék teljes árát, valamint a mindkét irányban történő szállítás költségét is ki kell fizetni.

3. Árak, fizetési mód és fizetés

A zoebag.hu webáruházban a termékek általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételára van feltüntetve.
A Kavalkád Stúdió Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek.
A zoebag.hu portálon csak és kizárólag kiszállítással történő vásárlásra van lehetőség, amelynek Magyarországra történő kiszállítási díja egységesen bruttó 1500,- HUF (30kg-ig), függetlenül attól, hogy az országban hova történik a termék kiszállítása. Külföldre történő szállítás, illetve 30 kg feletti rendelés esetén a szállítási díj megállapodás kérdése, amelyet kérjük, hogy egyeztessen munkatársunkkal még megrendelésének leadása előtt. 20.000,- HUF feletti vásárlás esetén a kiszállítás Magyarországon belül díjtalan.
A termékek vételárának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.
A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. Amennyiben Vevő a terméket a kiszállítástól számított 3 munkanapon belül nem veszi át, Kavalkád Stúdió Kft. jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és a szállítással kapcsolatos költségeket kiszámlázni Vevő részére.
Az előre átutalással történő fizetéskor Vevő a Megrendelés Visszaigazolás alapján a banki átutalással fizeti meg a termék és a kiszállítás díját. Az eredeti számlát a Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg.
Amennyiben a vételár a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül nem érkezik be Kavalkád Stúdió Kft. bankszámlájára, úgy jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.
Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg a Kavalkád Stúdió Kft-nek vagy megbízottjának.

5. A jótállás (garancia), szavatosság

A zoebag.hu kínálatában kizárólag megbízható gyártók termékei szerepelnek. A termékeket feladás/átadás előtt még egyszer ellenőrizzük, hogy a vásárlóhoz kizárólag kifogástalan állapotú áru kerüljön. A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat azonban, hogy Vevő valamilyen okból elégedetlen a termékkel. Ebben az esetben is mindent megteszünk, hogy a vásárlói kifogást a vonatkozó jogszabályok szerint rugalmasan rendezzük.

A zoebag.hu a hatályos jogszabályok alapján 6 hónap + 18 hónap garanciát, szavatosságot vállal.

A szavatosság szabályait a Ptk 305-311/A §-a, tartalmazza. A szavatossággal az eladó felelősséget vállal azért, hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs olyan rejlett hibája (pl. gyártási hiba), amely csak későbbi fog kiderülni. Vevőnek érdemes alaposan megvizsgálni, ellenőrizni a terméket, mert amennyiben a vásárlás időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett a hibát, akkor szavatossági igénnyel nem léphet fel.
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha a vásárlás időpontjában nem felel meg a jogszabályban előírt tulajdonságoknak; nem rendelkezik az azonos fajtájú termékre jellemző minőséggel; alkalmatlan ugyanazokra a célokra, melyre azonos fajtájú terméket rendszerint használnak; nem rendelkezik a termék leírásában, illetve mintában szereplő tulajdonságokkal; vagy nem lehet arra a célra használni, amit a vevő elképzelt, és amivel a forgalmazó is egyetértett. Szavatossági igénnyel fogyasztói szerződés esetén a 2 éves elévülési határidőn belül lehet fellépni.
Ennek megfelelően a zoebag.hu az általa forgalmazott valamennyi termékre kellékszavatosságot vállal. Felelősségünk megszűnik azonban a termék nem rendeltetésszerű használata (pl. túlterhelés, hanyag tárolás), átalakítása, erőszakos nyitása, gondatlan kezelése esetén. Nem garanciális meghibásodásnak minősül továbbá, ha a terméket külső hő-, vegyi , vagy túlzott fizikai hatás érte. A szavatosság nem terjed ki a természetes elhasználódásra, valamint a vásárlás után keletkezett sérülésekre (pl. reptéri töréskár). Utóbbi esetben  javasoljuk, kérje kárfelvételi jegyzőkönyv kiadását az illetékes légitársaságnál.
A szavatosság érvényesítése csak abban az esetben lehetséges, ha a kifogásolt termék mellett Vevő bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számlát). Ezt követően az illető termék bevizsgálásra kerül, majd ha bebizonyosodik, hogy a termékhiba gyártási hibából (és nem a fent említett külső behatásokból) ered, a kijavítás/kicserélés költsége a forgalmazót, azaz webáruházunkat terheli.
A Kavalkád Stúdió Kft. fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, a Kavalkád Stúdió Kft. semminemű egyéb jótállást nem vállal.

A felelősség korlátozása

A Kavalkád Stúdió Kft. nem vállal semminemű felelősséget a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért.

6. A termék visszaszolgáltatása

A Vevő a Kavalkád Stúdió Kft-vel kötött szerződéstől, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.  A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.

A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül a Kavalkád Stúdió Kft-hez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket minden esetben a Vevő viseli.

A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb az eredeti csomagolás. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Kavalkád Stúdió Kft. az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, a Kavalkád Stúdió Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Kavalkád Stúdió Kft. követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

Amennyiben a terméket az Kavalkád Stúdió Kft. használhatatlan állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, a Kavalkád Stúdió Kft. a terméket kicseréli.

7. Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Vonatkozó Jogszabályok
Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV
A távollevők között kötött szerződésekről szóló rendelet:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

Kavalkád Stúdió Kft.
Adószám: 22692742-1-13
Cégjegyzékszám: 13-09-137723

Ariyan Script